شرایط گارانتی

با توجه به اینکه لنت ترمزهای "گالوس" از مرغوبترین مواد اولیه و با استفاده از دانش روز و جدیدترین فرمولاسیون تولید لنت در دنیا تولید شده و مراحل سخت کنترل کیفی را می گذراند, میزان برگشتی آن بسیار ناچیز بوده و در مقابل حجم محصول تولیدی اصلا به چشم نمی آید و میزان برپشتی محصول نیز غالبا به دلایل دیگری بجز کیفیت لنت ترمز می باشد که در ادامه بشرح آن خواهیم پراخت, اما با اینحال به منظور ایجاد اطمینان خاطر در مصرف کنندگان عزیز کلیه محصولات "گالوس" دارای گارانتی تعویض است که در صورت رعایت موارد ذیل در مورد محصولات برگشتی عمل میگردد:

1- قطعه برگشتی میبایستی به صورت دست کامل (چهار عددی) و مربوط به یک تاریخ تولید باشد.

2- قطعه برگشتی باید آب بندی شده باشد; بدین معنی که پس از نصب لنت ترمز, خودرو حداقل پیمایشی حدود 1000 کیلومتر داشته باشد تا سطح لنت کاملا با دیسک ترمز درگیر شود.

3- ضخامت لقمه لنت برگشتی می بایستی حداقل 75 درصد ضخامت اولیه لقمه لنت باشد.

4- سطح روی لنت میبایستی عاری از هر گونه چربی و روغن باشد.

5- قطعه برگشتی بدون هیچگونه تغییر در شکل ظاهری باشد; ایجاد شیار, سنگ زدن لقمه, سنگ زدن آهن لنت و ... توسط تعمیرکار, لنت ترمز را از شمول گارانتی خارج می نماید.

6- اثرات مخرب از دیسک چرخ و یا کالیپر ترمز بر روی سطح لنت ترمز برگشتی مشاهده نگردد. وجود رد دیسک در بالا یا پایین سطح لنت که یکنواختی سطح تماس لنت ترمز با دیسک چرخ را از بین برده و موجب بروز صدای ناهنجار لنت ترمز و یا عدم ترمزگیری به موقع خودرو می گردد, به علت لبه دار بودن دیسک ترمز است وربطی به کیفیت لنت ترمز ندارد. رنگ زدگی, جداشدن یا دفرمگی قطعات جانبی لنت ترمز (مانند سنسور, سیم, صداگیر و....) در هنگام نصب که موجب خسارت دیدگی سیستم ترمز می شود و یا غیر یکنواختی و اختلاف ضخامت در سطح ساییده شده لنت ترمز که بدلیل خرابی کالیپر, تابیدگی دیسک ترمز و عملکرد نامناسب پیستونهای ترمز می باشد و موجب صدا دادن لنت ترمز, انحراف فرمان به یک سمت و عدم ترمز گیری به موقع در سرعتهای بالا میباشد و نیز آسیب دیدگی سطح لنت ترمز ناشی از نصب نادرست توسط تعمیرکار, لنت ترمز را از شمول گارانتی خارح می نماید. با توجه به موارد ذکر شده بالا, یادآور می شود در صورت مراجعه به تعمیر کار باتجربه و بازرسی کامل سیستم ترمز و رفع عیوب احتمالی آن قبل از نصب لنت ترمز, انتخاب لنت ترمز "گالوس" نه تنها موجبات آزردگی خاطر شما را فراهم نخواهد کرد, بلکه این محصول را به سایر دوستان و آشنایان نیز پیشنهاد خواهید نمود.